Poligráf és magánnyomozók – adóügyek esetén is hasznos lehet

Adóügyek esetén is hasznosak lehetnek olyan bizonyítási és felderítési eszközök, amelyekkel egyébként leginkább csak a filmekben találkozunk. Dr. Balla Béla és Bodnár Zsolt szakértőkkel, a Hori-zone Biztonsági Iroda munkatársaival beszélgettünk a témában.

Az adóügyek esetén a bizonyítás az adóhatóság kötelessége, és fokozottan igaz ez az úgynevezett „fiktív számlás” vagy áfalevonásos ügyekben. Itt nagyon sok esetben akörül megy a vita, hogy tudtam vagy tudhattam-e arról, hogy valaki a beszállítói láncolatban adócsalást követ el.

Emiatt elégnek tűnhet hátra dőlni és ölbe tett kézzel várni, hogy vajon az adóhatóság mit tud ránk bizonyítani. Ez azonban nem okos taktika. Sokkal célravezetőbb, ha aktívan is próbáljuk bebizonyítani ártatlanságunkat, vagy megcáfolni az adóhatóság által feltárt tényeket.

Ilyen az, amikor az adóhatóság állítja egy adóeljárás során, hogy egy adott csalássorozatról tudtam, vagy még rosszabb esetben annak aktív szereplője, megálmodója voltam. Ez ellen nehéz védekezni, hiszen nemleges tényt (vagyis azt, hogy valamiben nem vettem részt, vagy valamiről nem tudtam) nehéz bizonyítani.

Adóügy, adóügyek, adójog, poligráf, magánnyomozó
Adóügy, adóügyek, adójog, poligráf, magánnyomozó

A hazugságvizsgáló használata az adóügyek során

Ilyenkor jöhet kapóra a poligráf. A poligráf, vagyis a hazugságvizsgáló elsődlegesen büntetőügyekben használatos, és ott is csak önkéntes alapon. Ennek ellenére jó szolgálatot tehet adóügy esetén is. Ha ugyanis az adóhatóság valamilyen ténynek az ismeretét feltételezi rólunk, akkor egy szakértő kezek által felügyelt önkéntes poligráfos vizsgálat kellő bizonyságul szolgálhat arra, hogy valójában nem tudtunk az adott csalássorozatról, illetőleg azt nem mi találtuk ki.

Kétségtelen, és a szakma maga sem rejti véka alá, hogy bizonytalanságok övezik a poligráfos vizsgálatot. Emiatt arra sem vehetünk mérget, hogy akár az adóhatóság, akár a bíróság azt egy az egyben bizonyítékként el fogja ismerni. Az azonban bizonyos, hogy a védekezésünket nagyon jól kiegészítheti egy ilyen vizsgálat, és esetleg arra sarkallhatja az adóhatóságot is, hogy másfele kutakodjon.

A magánnyomozók igénybevétele adóügyben

Ha nem is a már megkezdett adóhatósági vizsgálatokban, de főként megelőző jelleggel lehet hasznos egy másik eszköz is: a magánnyomozó.

Sok olyan esettel találkozunk, amikor az ügyfél nagyon jóhiszeműen próbálja átvilágítani a beszállítóját, ám az eszközrendszere korlátozott, kénytelen a nyilvánosan elérhető információkra, különféle fekete listákra hagyatkozni. Ez ahhoz ugyan elég lehet, hogy a megfelelő gondosságot bizonyítsa az adóhatóság irányában. Bizonyos esetekben azonban ennél komolyabb átvilágításra van szükség, esetleg nem is csak adójog szempontjai miatt. Ilyenkor nagyon hasznos lehet a magánnyomozó igénybevétele.

A magánnyomozók képesek arra, hogy egy adott személyről vagy személyi körről környezettanulmányt készítsenek, és feltérképezzék az adott személyben vagy személyekben rejlő üzleti kockázatokat. Így olyan emberekkel is közelebbi „ismeretségbe” kerülhetünk még üzletkötés előtt, akiket korábban egyáltalán nem ismertünk. Ehhez a nyomozók nem csak a nyilvánosan elérhető információkat elemzik értő módon (sokszor több éves rendőrségi múlttal a tarsolyukban), de pl. arra is képesek és jogosultak, hogy a nyílt utcán figyeljék valakinek a mozgását, találkozóit.

Az ilyesfajta körültekintés költségesnek tűnhet ugyan, ám sokszorosan megtérülhet egy kellően jelentős üzletkötést megelőzően, különösen, ha az egy adózási szempontból is kockázatos területet érint.

Adóügy, adóügyek, adójog, poligráf, magánnyomozó

SZERETNÉK RENDSZERESEN ÉRTESÜLNI A FRISS TARTALMAKRÓL