A Kúria előtti eljárás

A közigazgatási bíróság előtti adóper végén hozott ítélettel szemben adóügyekben nincs helye fellebbezésnek, de rendkívüli jogorvoslatként kérhető a Kúria felülvizsgálati eljárása. A felülvizsgálati kérelmet az adózóknak az ítélet átvételétől számított 30 napon belül kell benyújtaniuk az elsőfokon eljárt bíróságnál.

Felülvizsgálati kérelmet az adóhatóság is benyújthat akkor, ha ő vitatja az elsőfokú bíróság döntését. Azaz, hiába lesz pernyertes első fokon az adózó, elképzelhető, hogy még a Kúria előtt is meg kell küzdenie az igazáért.

A felülvizsgálati kérelemmel alapvetően két esetben lehet a bíróság jogerős döntését megtámadni:

(i) ha az ítélet jogszabályt sért; vagy
(ii) ha a bíróság az ügyet a Kúriának valamely korábban közzétett döntésében foglalt jogértelmezéséhez képest eltérően ítélte meg.

A felülvizsgálat érdemi elbírálását egy úgynevezett befogadhatósági vizsgálat előzi meg, amely további feltételekhez köti a felülvizsgálat lehetőségét. A Kúria jogszabálysértésre hivatkozás esetén például csak akkor fogadja be a felülvizsgálati kérelmet, ha a hivatkozott jogszabálysértés össztársadalmi jelentőségű, vagy annak vizsgálata a joggyakorlat egységének biztosítása érdekében szükséges, az az Unió Bíróságának eljárására van szükség, vagy ha az adózó alapvető eljárási jogai sérültek. Tapasztalatunk szerint a Kúria igen szigorúan vizsgálja a felülvizsgálati kérelmek befogadhatóságát.

Ha a Kúria a felülvizsgálatot kérő adózónak ad igazat, a felülvizsgálati határozatban a végleges döntés megsemmisítése vagy hatályon kívül helyezése mellett vagy az adóhatóságot, vagy pedig a bíróságot új eljárásra utasítja. Emiatt az adóügy visszakerül arra a szintre, ahol a Kúria döntésének értelmében az eljárást meg kell ismételni.

A kúriai felülvizsgálati eljárás illetékköteles. Az illeték mértéke a vitatott összeg 10%-a, de legfeljebb 3.500.000 forint. Miként első fokon, adóügyekben ezt az illetéket sem kell előre befizetni, csak akkor, ha az adózó végül elveszíti az ügyet.

Kúria, adóper
Kúria, adóper

Jogegységi panasz

Végül még a Kúria fenti döntésével szemben is van arra lehetőség, hogy az adózó egy speciális jogorvoslattal éljen. Ha ugyanis az adózó meglátása szerint

(i) a bíróság a döntésében eltért a Kúria korábban közzétett joggyakorlatától, amit a felülvizsgálati eljárásban a Kúria sem orvosolt; vagy
(ii) maga a Kúria tért el a korábbi joggyakorlatától anélkül, hogy jogegységi eljárást kezdeményezett volna; akkor az adózó az ügyet jogegységi panasszal a Kúria jogegységi tanácsa elé viheti.

A Kúria jogegységi tanácsa a jogegységi panasz eljárás során dönt az adott jogkérdés bíróságokra is kötelező értelmezéséről, és ennek fényében állapítja meg, hogy indokoltnak tartja-e a Kúria támadott döntését vagy sem. Utóbbi esetben a jogegységi tanács a Kúria döntését hatályon kívül helyezheti, és a Kúriát új eljárás lefolytatására utasíthatja.

A jogegységi panasz benyújtására az adózóknak a Kúria támadott döntésének közzétételétől számítva 30 napjuk van. Az eljárás illetékköteles, az illeték mértéke a vitatott összeg 10%-a, de legfeljebb 3.500.000 forint.